Елица Петрова
председател

гр. Пловдив
ул. Константин Величков 2 , Рилон Център
office@heartforheart.bg
0877 80 79 78

Виктория Станчева
управител

гр. Пловдив
ул. Константин Величков 2 , Рилон Център
office@heartforheart.bg
0887 86 12 73